Stanovení minimálních inhibičních koncentrací antibiotik

Sety MIC

Sety TRIOS® MIC

jsou určeny pro testování citlivosti, resp. rezistence bakterií k vybraným antibiotikům. Pracují na principu diluční mikrometody. Minimální inhibiční koncentrace (MIC) se hodnotí v jednotlivých jamkách mikrotitrační destičky, které obsahují různé koncentrace jednotlivých antibiotik (ATB) v kultivačním médiu.

MIC 01011 Set MIC G1 … Gram-minus bakterie (I. řada ATB)
MIC 01021 Set MIC G2 … Gram-minus bakterie (II. řada ATB)
MIC 01031 Set MIC MO … Gram-minus bakterie – močové infekce
MIC 01041 Set MIC GP … rod Streptococcus spp./Enterococcus spp.
MIC 01051 Set MIC ST … rod Staphylococcus spp.
MIC 01061 Set MIC PS … rod Pseudomonas spp.
MIC 01091 Set MIC C8 … rod Campylobacter spp.– informace na vyžádání

 

Kontrola kvality externí

Každá šarže je po dobu exspirace kontrolována 1x týdně referenčními kmeny. Kontrolu kvality (QC) referenčními kmeny provádí specializovaná laboratoř. Změny koncentrací jednotlivých antibiotik jsou dostupné každé úterý na našich webových stránkách. Každá koncová laboratoř má možnost importu rastrů přes internet do laboratorních informačních systémů.

Chcete se nás na něco zeptat?

Kontaktujte prosím našeho obchodního zástupce.