podpora oboru mikrobiologie v čr

Odborné časopisy

Vydává společnost TRIOS, spol. s r.o.

Redakce časopisů

Společnost TRIOS, spol. s r.o. výdáva časopisy od roku 2004

Redaktorka

Mgr. Sabina Janovicová, DiS.