Informační systém bacilární tuberkulózy

ISBT!

ISBT20xx!

Databázový systém ISBT20xx! je systémem určeným pro zadávání, editaci, vyhodnocení a export/import dat o vyšetřeních TBC prováděných na území České republiky.

Systém ISBT20xx! je zdama distribuován firmou TRIOS, spol. s r. o. na základě dohody a podle požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR a Národní jednotky dohledu nad TBC.

K instalaci je třeba počítač, který splňuje některé technické předpoklady a disponuje určitou
programovou podporou.

Technické vybavení

PC platforma s OS Windows
operační paměť min. 512 MB RAM
volná kapacita pevného disku cca 60 MB
USB port
polohovací zařízení

Chcete se nás na něco zeptat?

Prosím kontaktujte nás