Přístrojové vybavení laboratoří

Virion Serion - Gemini

SERION ELISA analyzátor

Gemini

2-destičkový stolní automat s integrovaným pipetovacím systémem, systémem pro transport mikrotitračních destiček, inkubátory s funkcí agitace, ELISA promývačkou a čtečkou.

Přístroj má integrovaný počítač, dotykovou obrazovku a uživatelsky příznivý software garantující pohodlné ovládání a bezobslužnou funkčnost.

Pozornost Gemini zaměřuje na detailní systém identifikace čárových kódů stojanů

a reagencií, hladinové senzory pro všechny kontejnery s kapalinami a softwarově řízený systém řízení zásobníku špiček, jenž jsou zárukou pohodlné manipulace s přístrojem.

Uživatelsky příjemný software Gemini umožňuje generování testovacích protokolů a pracovních listů pro rutinní diagnostiku a také umožňuje zpracování až 12 různých testů na jedné destičce. Kvantitativní vyhodnocení SERION ELISA testů se provádí rychle a je jasně prezentováno. Přistroj lze připojit k laboratornímu informačnímu systému prostřednictvím obousměrného ASTM rozhraní. Samozřejmě systém pracuje v souladu s in-vitro diagnostickými směrnicemi 98/79 / ES.

Výhody

• SERION ELISA analyzátor pro menší až středně velké laboratoře
• validován pro detekci protilátek v séru, plazmě nebo mozkomíšním moku (CSF) k stanovení avidity a detekci antigenů pomocí SERION ELISA kitů

• snadné užití, instalace a údržba

krátký čas vstupů – identifikace čárového kódu vzorků, činidel a mikrotitračních destiček

• hladinové senzory pro kontejnery s tekutinami s automatizovaným upozorněním v případě nedostatku činidel nebo naplnění nádoby na odpad

• multishot dispenser funkce – systém je schopen aspirovat velký objem a dávkovat malé objemy do odlišných jamek. Například: aspirace 800μl konjugátu a pipetuje se 100 μl do jamek A1 až H1 (8 x 100 ul).

• memory funkce – paměťová funkce stojánku se špičkami – každý stojánek se špičkami obsahuje 96 špiček. Během pracovního postupu s největší pravděpodobností nebudou využity všechny špičky z jednoho stojanu. Po vypnutí systému zůstává v paměti místo poslední odebrané špičky

detekce sraženin a bublin

• bezobslužná funkčnost

• rychlé a kvantitativní vyhodnocení SERION ELISA imunotestů

• obousměrné spojení s laboratorními softwarovými systémy přes rozhraní ASTM

 

Více informací na http://www.virion-serion.de/

Chcete se nás na něco zeptat?

Prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce.