QC Protokoly

Protokoly o kontrole kvality MKM™ jsou dostupné ve formátu PDF a stáhnou/zobrazí se automaticky po zadání označení šarže malými písmeny a bez mezer do dále uvedeného editačního pole (např. f6900).

Pro stáhnutí Antibiogramů se před MKM kódem uvede zkratka “atb” (např. atb02030). Číslo šarže zůstává stejné.